coronaconflictbemiddeling.nl is een initiatief van de Stichting Insolventie Mediation

HomeMediators

Mediators

Partijen benoemen samen de mediator of zij laten de benoeming over aan het bestuur van de SIM. De deelnemende mediators zijn alle MfN Registermediator (Mediators federatie Nederland). Zij voldoen aan door de MfN gestelde eisen ten aanzien van opleiding, ervaring, permanente educatie, intervisie en aansprakelijkheidsverzekeringverzekering en zijn onderworpen aan de MfN Gedragsregels. Zij hebben zich allen bereid verklaard om in door de Corona crisis veroorzaakte conflicten te bemiddelen tegen een gereduceerd vast tarief.

Mr. dr. Martin Brink

info@martin-brink.nl  martinbrink@vbk.nl  - 06-55844422

Martin Brink (Amersfoort, 1948) is advocaat, arbiter en mediator. Hij is verbonden aan Van Benthem & Keulen NV, advocaten/notariaat te Utrecht.Martin heeft inmiddels met succes de nodige mediations gedaan in insolventiezaken, daarbij puttend uit zijn langjarige ervaring als mediator en als advocaat en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Den Haag met zowel insolventierecht als vennootschapsrecht. Hij werkt sinds 2002 als mediator in zakelijke geschillen. Hij is oprichter van de Vereniging Corporate Mediation en eindredacteur van het tijdschrift Corporate Mediation Journal. Hij schreef het in 2012 verschenen boek (Business) Mediation en Materiedeskundigheid. Hij is lid van diverse adviescolleges en heeft functies in het bedrijfsleven.

“Beter een slechte regeling dan een goed proces” is het credo. “Als twee partijen oprecht zijn, hebben zij allebei gelijk”. De vraag is dan hoe kom je tot elkaar? Martin houdt van mensen en van creatieve oplossingen. Hij kan daarbij de verschillende werkwijzen van mediation inzetten.

Hij is als mediator gecertificeerd door de MfN, het Centre for Effective Conflict Resolution te London (Global Panel lid) en het Internationaal Mediation Instituut. Hij wordt door Who is Who Legal genoemd als ‘one of the leading mediators of the World.

Mr. Edward Dijxhoorn

edward@dijxhoorn.nl - 06-51121725

Edward Dijxhoorn (Rotterdam,1954) werd in1978 beëdigd tot advocaat in Rotterdam. In 1984 richtte hij in Amersfoort het kantoor Marree en Dijxhoorn Advocaten op.

Zijn aandachtsgebieden zijn ondernemingsrecht en insolventierecht. Binnen de insolventiepraktijk is hij in de periode 1979–2015 actief geweest als curator en bewindvoerder. Thans begeleidt hij herstructureringen, staat hij bestuurders bij in aansprakelijkheidsclaims en aanverwante aanspraken en adviseert hij MKB-bedrijven in zakelijke conflicten, waaronder geschillen tussen aandeelhouders.

Edward is daarnaast gedurende 20 jaar actief geweest in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Hij is een doorgewinterd bestuurder en toezichthouder, NMI Mediator van 1997 tot 2000 en MfN Registermediator sinds 2014, Secretaris/penningmeester van de Stichting Insolventie Mediation (SIM), Bestuurslid van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en lid van de Vereniging Corporate Mediation (VCM)

  • Altijd gericht op het vinden van oplossingen.

Mr. Yvonne Gruis

ygruis@xs4all.nl - 010-5116129

De afgelopen 15 jaren is Yvonne Gruis vooral werkzaam als business mediator en trainer, maar de 15 jaren daarvoor heeft zij als advocaat en curator in faillissementen gewerkt. Zij heeft zowel in loondienst bij een advocatenkantoor gewerkt (la Gro c.s.), als zelfstandig kantoor gehouden, alleen en met andere advocaten en personeel.

De diverse belangen die in een faillissementssituatie spelen heeft zij altijd interessant gevonden. Het is de kunst elke partij in zijn/haar waarde te laten en tegelijkertijd de belangen van alle andere partijen niet uit het oog te verliezen. Als mediator kun je daaraan een goede bijdrage leveren.

Yvonne draagt niet zelf de oplossing aan maar zij is wel een oplossingsgerichte mediator. Zij houdt van duidelijkheid en transparantie, maar schroomt niet om met ieder der partijen afzonderlijk een vertrouwelijk gesprek te hebben om meer schot in de zaak te krijgen.

Alle stakeholders zijn welkom aan de mediationtafel alsmede de advocaten en andere adviseurs.

Mr. Lenka Hora Adema

hora.adema@havz.nl - 06-46366366

Lenka Hora Adema werkt sinds 2005 als zakelijk mediator (MfN-registermediator) en organisatiecoach (MOC) bij HAvZ Mediation (www.HAvZ.nl) in Den Haag dat gespecialiseerd is in (internationale) conflicten in de zakelijke context, arbeid, overheid en herstelbemiddeling. Daarnaast is zij verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam als docent mediation, conflicthantering en onderhandelen. Ook leidt zij al meer dan 10 jaar mediators op bij het Centrum voor Conflicthantering en treedt zij regelmatig op als assessor bij het praktijkexamen voor mediators (INTOP). Zij is bestuurslid bij de Stichting Tuchtrechtspraak voor Mediators. Voordat Lenka mediator werd, werkte zij bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad en als advocaat ondernemingsrecht, arbeidsrecht en insolventierecht.

Mr. Willem Kervers

wke@atriummediation.nl - 06-28803875

Inmiddels werkt Willem werkt al 21 jaar, onder de naam Atrium Mediation, als zelfstandig en onafhankelijk MfN-registermediator en IMI-gecertificeerd mediator. Zijn ervaring als business-mediator is omvangrijk (ruim 700 mediations sinds 1999) en veelzijdig, binnen alle rechtsgebieden, m.u.v. het familierecht. Tot zijn klantenkring behoren naast particulieren, grote en kleine ondernemingen, multinationals, semioverheid en zorginstellingen.

Zijn stijl van bemiddelen is “evaluatief”, hij denkt transparant met de partijen mee over oplossingsrichtingen zonder daarbij zijn neutraliteit te verliezen.

In de periode van 1982 tot 1999 is Willem Kervers werkzaam geweest als bedrijfsjurist, secretaris, hoofd juridische zaken en HRM-manager in de zakelijke dienstverlening.

Willem is lid van de tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Daarnaast is hij bestuurder van Car Finance Rotterdam B.V.. Tot voor kort was hij plv. Gemeentelijke ombudsman van Rotterdam.

Mr. Bart Neervoort

neervoort@conflictoplossen.nl - 06-53202437

Bart Neervoort is fulltime business mediator sinds 2007 en één van de oprichters van de Stichting Insolventie Mediation. Hij heeft veel ervaring als mediator bij geschillen tussen partijen in pre-insolventie situaties en geschillen tussen curatoren en bestuurders, banken, (andere) crediteuren en debiteuren. Neervoort wordt door partijen beschreven als een proactieve gedreven mediator; een “dealmaker”.  Hij is MfN registermediator bij de rechtbanken Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Midden Nederland en bij de Ondernemingskamer van het hof Amsterdam. Daarnaast gecertificeerd ICC (Parijs) en IMI (Brussel) Mediator en CPR Distinguished Neutral (New York) en docent Mediation aan de beroepsopleiding voor de advocatuur. In zijn vorig leven was Bart Neervoort dertig jaar een verwoed proces-advocaat bij achtereenvolgens DLA Piper (Amsterdam) en Van Traa (Rotterdam) en zeven jaar raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

Mr. Susanne de Neeve

deneeve@jeanlegal.nl - 06-41767656

Susanne is MfN register mediator en ondernemingsrecht advocaat. Zij  behandelt als advocaat regelmatig (her)financieringsvraagstukken, aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, bedrijfsovernames en zekerheidsrechten.

Als mediator is zij in staat vastgelopen situaties vlot te trekken en zij weet lastige onderwerpen op een goede manier bespreekbaar te maken. No nonsens aanpak. Zij heeft 25 jaar ervaring in de commerciële advocatuur en het bedrijfsleven, waarvan 17 jaar als rechtbankmediator en vele jaren als curator. Zij  was gedurende vele jaren curator in Rotterdam en Amsterdam (AKD) in verschillende faillissementen. Zij heeft geprocedeerd over pauliana’s en bestuurdersaansprakelijkheid, meegewerkt in grote faillissementen (o.a. Fokker en grote havenfaillissementen).

drs. Linda Reijerkerk

l.reijerkerk@cvc.nl - 06-21515740

Linda Reijerkerk heeft meer dan 25 jaar ervaring als (MfN)-register mediator in (internationale) zakelijke geschillen, arbeidsgeschillen en samenwerkingsconflicten (boardroom, teams). Sinds 2013 wordt zij als een van de eerste mediators genoemd door Who is Who Legal als ‘one of the leading mediators of the World’. Zij is sinds 2006 partner en directeur bij het Centrum voor Conflicthantering (CvC), een gerenommeerd opleidingsinstituut op het gebied van mediation, ADR en coaching. Het CvC is opgericht in 1993 en heeft zowel internationaal als nationaal vele mensen opgeleid tot mediator, waaronder afkomstig van banken, de HR-sector, bedrijfsleven, etc. Voor het CvC verzorgt Linda o.a. de specialisatie Business Mediation.

Zij is als MfN mediator werkzaam bij de Raad van State, bij Gerechtshoven en bij de rechtbank voor zakelijke conflicten en arbeidsgeschillen.

 

Mr. Aletta Renken

renken@bbkwmediation.nl - 06-18945960

Aletta Renken is sinds 2009 werkzaam als mediator en is tevens geaccrediteerd mediator bij het Centre for Effective Dispute Resolution te Londen. Ze heeft veel ervaring met insolventiemediation, onder andere op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, financiering, zekerheden (cessie, eigendomsvoorbehoud, retentierecht), pauliana, intellectuele eigendomsrechten en IT.

Haar aanpak omvat een duidelijk structuur van het mediationproces, respect voor de autonomie van partijen en hun adviseurs en betrokkenheid bij het vinden van een oplossing voor het conflict.

Voordat Aletta mediator werd heeft zij ruim twintig jaar afwisselend gewerkt als advocaat/curator, bedrijfsjurist en rechter-plaatsvervanger. Als jurist bij een grote financiële instelling heeft Aletta gewerkt voor de afdelingen Bijzonder Beheer en Corporate Clients. Zij heeft de postdoctorale Grotius Opleidingen ‘Financiering en Zekerheden’ en ‘Informaticarecht’ succesvol afgerond. Aletta is bestuurslid van de Vereniging Corporate Mediation (VCM) en voormalig  bestuurslid van de Stichting Insolventie Mediation (SIM). Zij is aangesloten bij BBKWmediation

Mr. Aai Schaberg

aschaberg@xs4all.nl - 06-53764600

Aai Schaberg is sinds 2005 mediator. Voordat hij zich in juli 2012 zelfstandig vestigde onder de naam Schaberg Advocatuur & Mediation, was hij zeven jaar verbonden aan BarentsKrans. Daarvoor was hij partner bij De Brauw Blackstone Westbroek. Aai heeft het grootste deel van zijn carrière gewerkt als ondernemingsrecht advocaat, en in die hoedanigheid vele transacties op het gebied van M&A en private equity begeleid, nationaal als internationaal. Ook was hij diverse malen betrokken bij de doorstart van bedrijven na faillissement, onder andere DAF Trucks.

Aai behandelt voornamelijk zakelijke geschillen. Als mediator is Aai in eerste instantie faciliterend, maar zal hij niet nalaten zich pro-actief op te stellen als dat nodig is om het conflict tot een oplossing te brengen.

In zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Toezicht in Den Haag was Aai gedurende ruim zeven jaar voorzitter van de Insolventiecommissie van de Haagse Balie. Tot september 2017 was Aai lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Thans is hij lid van de Raad van Discipline van de NOvA. Verder is Aai docent Moot Court (vennootschapsrecht) aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij volgde een executive course Negotiation and Strategic Decision Making aan Harvard Business School. Aai is MfN-registermediator, lid van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en van de Vereniging Corporate Mediation (VCM).

Mr. Nelleke van Thiel-Wortmann

nellekevanthiel@reulingschutte.nl - 06-18471481

Nelleke van Thiel-Wortmann studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna was zij werkzaam als advocaat bij Houthoff op het gebied van verzekerings-, aansprakelijkheids- en arbeidsrecht. Vervolgens werkte zij onder meer als beleidsjurist bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) met als aandachtgebieden aanbesteden, contracteren en integriteit.

Nelleke heeft zich volledig toegelegd op mediations, begeleid onderhandelen en procesbegeleiding bij zakelijke geschillen. Zij is goed ingevoerd in onder meer de bouw- en adviseurswereld, de (semi-) publieke sector, de zakelijke dienstverlening en de zorg- en welzijnssector. Nelleke heeft ruime ervaring met arbeidsgerelateerde geschillen, medezeggenschapskwesties, insolventie en issues rond commerciële contracten. Verder begeleidt zij conflicten tussen organisaties, binnen maatschappen, managementteams en projectteams.

Nelleke doceert en publiceert regelmatig over samenwerking & besluitvorming. Zij is lid van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en bestuurslid van de Vereniging Bouwmediators Nederland. Ook is ze als vrijwilliger verbonden aan De Regenboog - een organisatie die mensen in sociale armoede stimuleert

Mr. Jacques de Waart

jdewaart@de-waart.nl - +31-6-50949708

Erkend mediator (MfN, NMI, DNV, RM, RvR, ACB, IMI, ICC, RvS) en voormalig advocaat, met tevens financiële achtergrond. Jacques was 20 jaar advocaat voor ondernemingen; in die periode werd hij eveneens regelmatig benoemd tot faillissementscurator. In 2009 initieerde hij met de Nederlandse Vereniging van Mediation-Advocaten (NVVMA) een rol voor de mediator in insolventiezaken (voor de renvooiprocedure, het incasseren van openstaande vorderingen door de curator, de voorbereiding van een akkoord, fricties tussen failliet en curator en bij de aanvraagfase). Jacques is een zeer ervaren businessmediator (sinds 2000), gespecialiseerd in situaties met veel betrokkenen, zoals aandeelhoudersgeschillen, bedrijfsopvolging, -splitsing, directieteambegeleiding, ruimtelijke ordening, projectontwikkeling. Hij ontwikkelt en verzorgt trainingen in binnen- en buitenland.

Jacques is eveneens ervaren in de ééndagsmediation die hij als aanpak mede ontwikkelde voor de rechtbank Midden Nederland voor grotere (internationale) commerciële geschillen.

Hij is een van de oprichters van de Vereniging Corporate Mediation en was tot 2013 voorzitter van de NVVMA.

Mr. Xandra Quaedvlieg

x.quaedvlieg@bqvmediators.nl - 06-40230101

Xandra studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht en is sinds 2007 MfN-Registermediator. Daarvoor werkte ze ruim 17 jaar als bedrijfsjurist en klachtenfunctionaris in het bankwezen, waaronder ook voor de Afdeling Bijzonder Beheer. Mediations : algemeen contractenrecht, vermogensrecht,  financieringsvraagstukken, zekerheidsrecht, bijzonder beheer bij bedrijven in moeilijkheden, uitwinningstrategie, voorbereiden procedures, bankzorgplicht. Vanaf 2009 heeft zij haar eigen mediationkantoor: BQV Mediators te Den Haag. Vanaf 2008 ook werkzaam als mediator bij de rechtbanken van Den Haag en Rotterdam. Ze is lid van de Vereniging ZAM (Vereniging Zakelijke Mediation) Haar credo: kom eerst eens een kop koffie drinken bij de mediator, procederen kan altijd nog!