coronaconflictbemiddeling.nl is een initiatief van de Stichting Insolventie Mediation

HomeDisclaimer

Disclaimer

Ondanks zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website is besteed kan er niet voor worden ingestaan dat de informatie op de website volledig en up to date is en/of geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Iedere aansprakelijkheid van de SIM en haar bestuursleden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen wordt daarom uitgesloten. SIM en haar bestuursledenzijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.